Skip to main content
 

Debatt: – Innføring av EUs minstelønnsdirektiv ville være et svik

14. juli 2023

I et debattinnlegg tar Kim René Hamre, leder av Ungdom mot EU, stilling til konsekvensene dersom EU-kommisjonen vurderer EUs minstelønnsdirektiv som EØS-relevant.

Hamre mener en slik vurdering vil sette Jonas Gahr Støres regjering i fare for å måtte innføre et direktiv som kan ødelegge et velfungerende system.

I oktober 2022 ble EUs minstelønnsdirektiv vurdert som ikke EØS-relevant av EU-kommisjonen. Dette jublet både arbeids- og inkluderingsministeren, og LO-lederen for, da det betydde at arbeidslivets parter får mulighet til å fastsette lønnen for de ulike bransjene selv.

I etterkant av vedtaket kan det imidlertid se ut som at EU-kommisjonen vurderer direktivet som relevant. Dette har blant annet utenriksminister Anniken Huitfelt (Ap) påpekt.

I debattinnlegget spør Hamre om Støre-regjeringen vil tørre å ta kampen mot EU dersom det blir aktuelt, og vektlegger at Ungdom mot EU står ved at det norske trepartssamarbeidet er en av de beste løsningene for Norge.

Nyhet