NHO Brussel / European Parliament, 16.11.21

Forslag til minstelønnsdirektiv

Europaparlamentets arbeidslivskomité har vedtatt et forslag til direktiv for et felles system for minstelønn i EU. Det er ikke snakk om en felles sats for Europa. Rådet forventes å lande sin posisjon i begynnelsen av desember. Norske myndigheter har foreløpig konkludert med at direktivforslaget ikke er EØS-relevant.

Forslaget inngår som en del av EUs' Sosiale Pilar'. Direktivforslaget skal sikre at europeiske arbeidstakere har en rimelig minstelønn gjennom å pålegge medlemslandene å sikre dette ved lov (slik de fleste EU land har i dag) eller gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter.

Les pressemeldingen: New rules for fair minimum wages in the EU (European Parliament, 16.11.21)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie