Skip to main content
 

Forslag til minstelønnsdirektiv

  • 16. november 2021

Europaparlamentets arbeidslivskomité har vedtatt et forslag til direktiv for et felles system for minstelønn i EU. Det er ikke snakk om en felles sats for Europa. Rådet forventes å lande sin posisjon i begynnelsen av desember. Norske myndigheter har foreløpig konkludert med at direktivforslaget ikke er EØS-relevant.

Forslaget inngår som en del av EUs' Sosiale Pilar'. Direktivforslaget skal sikre at europeiske arbeidstakere har en rimelig minstelønn gjennom å pålegge medlemslandene å sikre dette ved lov (slik de fleste EU land har i dag) eller gjennom forhandlinger mellom arbeidslivets parter.

Les pressemeldingen: New rules for fair minimum wages in the EU (European Parliament, 16.11.21)

 
Nyhet