Dette skjer med minstelønnsdirektivet

  • 04. november 2022

EUs institusjoner vedtok 4. oktober det mye omtalte minstelønnsdirektivet. EUs medlemsland har fra nå frist frem til 15. november 2024 med å iverksette direktivet. For Norges del er direktivet ikke EØS-relevant og vil ikke tas inn i EØS-avtalen. Vil Danmark ta direktivet til EU-domstolen?

Formålet med minstelønnsdirektivet er blant annet å styrke prosessene rundt hvordan lovfestet minstelønn settes på nasjonalt nivå, men da kun for de land som har lovfestet minstelønn. Hele 21 av 27 EU-land har allerede en slik lov.

De landene som ikke har lovfestet minstelønn er Østerrike, Sverige, Danmark, Italia, Kypros og Finland.

Regelverket er også slik at når et direktiv er publisert i EU-tidende så har medlemslandene to måneders frist på å ta direktivet til EU-domstolen for å prøve det på rettslig grunnlag.

Dansk fagbevegelse (FH) har derfor bedt danske myndigheter om å ta direktivet til EU-domstolen i et såkalt annulleringssøksmål. Om danske myndigheter vil gjøre det er uklart i skrivende stund.

Les hele saken: Dette skjer med minstelønnsdirektivet (LO Brussel, 01.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie