Skip to main content
 

LO-lederen: – Det er ikke det samme behovet for en nasjonal minstelønn i Norge

26. oktober 2022

EU-kommisjonen har vurdert at minstelønnsdirektivet i sin helhet faller utenfor EØS-avtalen. Det er både LO-lederen og arbeidsministeren glad for. Dermed blir det ikke norsk lov, og vil derfor ikke rokke ved lønnsfastsettelsen i Norge.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at det har vært gode grunner for å innføre minstelønn i mange europeiske land, som har vært utfordret av store problemer med sosial dumping med til dels lav organisasjonsgrad og få landsdekkende tariffavtaler.

I Norge, derimot, skjer lønnsdannelsen gjennom tariffavtalene. Det mener Følsvik har tjent samfunnet godt. Det er derfor også Norge i flere år har kjempet mot at minstelønn skal innføres i hele Europa – Norden inkludert.

Les hele saken: Det blir ikke innført minstelønn i Norge (FriFagbevegelse, 26.10.22)

 
Nyhet