Skip to main content
 

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

  • 13. oktober 2020

I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer? Seminaret ble holdt på engelsk.

Norsk næringsliv preges nå av usikkerhet. Arbeidsledigheten er høy, både blant arbeidsinnvandrerne og befolkningen for øvrig. Er det for eksempel slik at sviktende ordretilgang, permitteringer og høy arbeidsledighet gjør at det ikke er behov for like mange arbeidsinnvandrere som før? Og hvordan vil etterspørselen variere mellom næringene?

På dette seminaret fikk vi innledninger fra forskere, NHO og den polske ambassadøren. Seminarprogram og presentasjon (engelsk tekst). 

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Relaterte temaer

 
Nyhet