Rettsavgjørelser

Noen ganger testes nasjonale arbeidslivsreguleringer opp mot til den frie flyten i EUs indre marked. Her ser vi på noen sentrale rettsavgjørelser. Laval- og Rüffert-dommene er kanskje er de mest kjente. Her hjemme er det den såkalte verftssaken som har vakt størst oppmerksomhet.

Sist oppdatert: 28. februar 2023

Både nasjonale domstoler og rettsavgjørelser på europeisk nivå (EFTA- og EU-domstolen) er med på å trekke grenser for nasjonalel reguleringer i arbeidslivet. Rettsavgjørelsene går ikke alltid i entydig retning, og rettspraksis utvikler seg etter hvert som flere saker får sin avgjørelse.

Den nyeste avgjørelsen fra EU-domstolen, fra mars 2015, gjaldt innleie av arbeidstakere ved Shell Aviation i Finland. Dette er den første dommen om fortolkning av vikarbyrådirektivet.

Les hele dommen

I februar 2015 var det også en avgjørelse som handlet om finsk arbeidsliv. EU-domstolen slo da fast at finske lønnsregler også skal gjelde for utstasjonerte arbeidstakere.

Les hele dommen

Her hjemme er den såkalte verftssaken trolig den mest kjente i denne sammenhengen. Den gikk helt til Høyesterett. Dommen slo fast at utenlandske tilreisende arbeidstakere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske verftsarbeidere. Les mer om denne saken lenger ned på denne siden.


Kunnskap og debatt fra våre seminarer

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie