Faktaflak

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2019
Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017-2018
Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Lovfestet minstelønn i Tyskland

Lovfestet minstelønn i Tyskland

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Velferdsturisme og trygdeeksport

Velferdsturisme og trygdeeksport

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016
Virkninger av allmenngjøring

Virkninger av allmenngjøring

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2015