Faktaflak

Fafo Østforum lager faktaflak om aktuelle temaer. 

Minstelønn-direktiv: Forslaget om lovpålagt minstelønn i EU

Minstelønn-direktiv: Forslaget om lovpålagt minstelønn i EU

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2020
EUs mobilitetspakke

EUs mobilitetspakke

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019
Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2020
Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA)

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019
Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2018
Europeisk plattform mot svart arbeid

Europeisk plattform mot svart arbeid

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017
Bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017-2018
Håndhevingsdirektivet

Håndhevingsdirektivet

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016–2017
Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2017 - 2020
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2016