Seminarnyheter

Kofa-konferansen 2020: Covid-19, habilitet og skytjenester er noen av temaene


Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har besluttet at årets konferanse blir et webinar. På programmet står blant annet to utenlandske foredragsholdere som skal formidle erfaringer fra det danske Klagenævnet for Udbud og den seneste utviklingen i EUs lovgivningsarbeid knyttet til offentlige anskaffelser. Konferansedato, påmelding og andre praktiske forhold blir annonsert om noen uker.

Anbud365, 13.08.20

13. okt: NHOs Anskaffelseskonferanse 2020


NHOs Anskaffelseskonferanse i 2020 har tittelen «Bærekraftige offentlige anskaffelser». Tre sentrale tema preger årets anskaffelseskonferanse: Miljø og bærekraft, offentlige anskaffelser etter koronakrisen og plass for gründere, sosiale entreprenører og mindre bedrifter i offentlige anbudskonkurranser.

NHO, august 2020

Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring


Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi hørte kommentarer fra representanter for fagforeninger. Se opptak fra seminaret og last ned ny rapport.

Fafo Østforum, 18.06.20

3. juni, Anbud365-dagen: Et «TV-program» om og med offentlige anskaffelser


Årets Anbud365-dag 3. juni sendes via sosiale medier. Et nærmere fem timer langt «TV-program» med deltakelse fra anskaffelsesekspertise i fire av landets ledende advokatfirmaer. Målgruppe er innkjøpere og leverandører som vil styrke egen kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Anbud365, 11.05.20

14. mai: Nettmøte om offentlige anskaffelser


NHO inviterer til nytt nettmøte om offentlige anskaffelser torsdag 14. mai kl. 09.30–11.00. Hensikten er å informere om endringer, aktuelle vurderinger og nye løsninger som har innvirkning på hvordan bedriftene kan drive videre.  Leveranser til Forsvaret blir spesielt omtalt på dette møtet hvor blant andre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og NHOs ekspert på offentlige anskaffelser Arnhild Dordi Gjønnes bidrar.

NHO, 05.05.20

Opptak fra 23. april Fafo Østforum webinar: Polske arbeidsinnvandrere settes i korona-skvis


Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger? Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. På Østforums aller første webinar ble resultatene presentert.

Fafo Østforum, 23.04.20

3. juni: Konferanse om offentlige anskaffelser


Nå er programmet til årets utgave av Anbud365-dagen klart. Konferansens målgruppe er innkjøpere og leverandører som vil styrke egen kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.

Anbud365, 17.04.20

Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?


Oslomodellen og forslag til nye seriøsitetsbestemmelser ble debattert på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Det ble i innlegg og debatt referert til en fersk utredning bestilt av KS der juristene konkluderer med at flere av foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket.

(Fafo Østforum, 04.03.20)

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet


Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden var blant innlederne. 

(Fafo Østforum, 03.03.20)

5. mars: Juristforbundet inviterer til debatt om trygde-skandalen


Til våren kommer granskningsrapporten som skal gi fasit på hvor det gikk galt i EØS-skandalen. Juristforbundet kommer den i forkjøpet, og samler eksperter til debatt, deriblant Grete Brochmann. Hennes offentlige utvalg frarådet politikerne allerede i 2011 mot å overprøve EØS-retten hva angikk trygdeeksport. Det rådet tok de aldri.

(Juristforbundet, 11.02.20)

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2020


Hvordan kan det offentlige forfølge arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse bedre og mer effektivt? Det var temaet da Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet inviterte til «Svart økonomikonferansen 2020: Forbrytelse uten straff?». På programmet var blant andre Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

(Fagforbundet / NTL, 04.02.20)

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020


Tema for denne fagkonferansen i Tromsø er like arbeidsvilkår, og på konferansenettsiden skriver de: Tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn. Samtidig bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

(Sjømat Norge, 20.01.20)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie