Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Hurtigruten tjener godt på å hyre sjømenn som jobber for langt under norsk lønnsnivå: Tror luselønn sprer smitte

Mannskapet på koronaskipet MS Roald Amundsen er hentet fra Filippinene og jobber for en brøkdel av norsk lønn. SV-topp tror lavlønnsavtaler kan øke smittefaren.

Klassekampen, 05.08.20

Hurtigruten: Ansatte fra Filippinene gikk rett på jobb

Foreløpig er 37 ansatte på MS «Roald Amundsen» smittet av koronaviruset. Flesteparten av dem er fra Filippinene. Akkurat som flesteparten av de ansatte på skipet kommer fra Filippinene. Et land norske myndigheter har merket rødt i forbindelse med pandemien.

NRK Troms og Finnmark, 05.08.20

Kronikk: Hvor går de etter korona?

– Færre gårdsbruk benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i 2019 sammenlignet med tidligere år. Hvorfor det? Og hvordan vil koronaen påvirke bøndenes bruk av arbeidskraft på lengre sikt? Nedgangen i bruk av utenlandsk arbeidskraft skyldes flere forhold. En av de viktigste årsakene er en økt konkurranse om arbeidsinnvandrernes arbeidskraft, skriver Alexander Zahl-Thanem, forsker i Rurali.

Nationen, 02.08.20

Regjeringen: – Åpner ikke for tredjeland nå

– Smittespredningen i Norge er lav. Hvis vi åpner grensene mot flere land, øker risikoen for import av smitte. Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS), varsler regjeringen. Samtidig kommer et par nyheter: enklere mannskapsbytter på cruiseskp og enklere innreise for forskere.

Regjeringen, 31.07.20

Danmark: 22 utlendinger tatt med falske arbeidskontrakter

22 østeuropeiske menn og kvinner er arrestert for å ha forsøkt å komme inn i Danmark med falske arbeidskontrakter. De fengslede kommer fra Ukraina, Bulgaria og Polen. På grunn av koronakrisen kan de reisende kun få lovlig adgang til dansk jord hvis de har en gyldig arbeidskontrakt eller kan fremlegge bevis på flere overnattinger.

A4 Arbejdsliv.dk, 21.07.20

NHO oppdaterer akrim-veiledningen

Vi står både midt i en koronakrise, og foran sommermåneder med lite tilsyn, som gjør at behovet for veiledning øker, påpeker arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO: – Denne type krise kan gjøre oss ekstra utsatt, både ved at du har kriminelle aktører som kan spekulere i støtteordningene som finnes. Dessuten er det også slik at når vi mennesker er i pressede situasjoner, så kan vi bli fristet til å gjøre ting vi ellers ikke ville gjort, sier hun.

FriFagbevegelse, 30.06.20

Etterlyser selvberging av arbeidskraft for helsas skyld

Billig arbeidskraft og sosial dumping utgjør en betydelig helserisiko, påpeker et leserbrev i Hamar Arbeiderblad: – Sett fra et helseperspektiv, er det derfor viktig å etablere en helsepersonellberedskap i Norge som er uavhengig av utenlandske vikarbyråer for å opprettholde driften, skriver Jørund Hassel.

H-a.no, 30.06.20

Svensk vikarlege testet positivt for koronaviruset etter å ha fått karantenefritak

Sykepleierforbundet og Frps helsepolitiske talsperson mener det bør innføres helsetest av alle innreisende helsearbeidere etter to svenske helsepersonell-vikarer testet positivt for koronaviruset.

VG, 27.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge. Fra 1. juli åpnes det dermed for at alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter reglene om arbeidsinnvandring kan reise inn i Norge – deriblant faglærte og sesongarbeidere.

Regjeringen.no, 25.06.20

Optimisme og ny arbeidskraft-import ved Stord-verft

Ved Kværner Stord har de igjen kunnet begynne å hente inn utenlandsk arbeidskraft. – Aktiviteten på verftet nå er betydelig større enn for bare et par uker siden, forteller verftsdirektør Terje Johansen ved Kværner Stord. Hør også podcast.

Radio Hordaland, 23.06.20

Etterspør ekspert-unntak for korona-stengte grenser

Ufaglærte sesongarbeidere fra utenfor EØS-området har fått unntak fra lorona-bestemmelsene, men dette gjelder ikke for faglært arbeidskraft, skriver Terje Halleland (Frp) i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen  – Det virker lite konsekvent, mener han, og etterspør en vurdering av utvidede unntak. Røe Isaksen vil svare innen seks virkedager.

Stortinget, 22.06.20

Økende press på grensa – sesongarbeidere vil inn

Grenseovergangene i Svinesund og Ørje merker økt press og hadde 97 bortvisninger av personer på vei inn i Norge forrige helg. – De som bortvises er i all hovedsak EU-borgere, med en hovedtyngde på svenske borgere og borgere fra Øst-Europa, forteller Merete Beck, seksjonsleder for utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.

Dagbladet.no, 21.06.20