Arbeidstilsynet / NTB Info, 05.07.21

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Færre sjekker om renholdsfirmaet er offentlig godkjent

To enkle grep fra de som kjøper renhold kan bety mye for de som jobber i bransjen.

– Innkjøperne må sjekke at renholdsfirmaet de skal inngå kontrakt med er godkjent av Arbeidstilsynet, og de må kontrollere at renholderne har HMS-kort, sier Trude Vollheim

64 prosent har ikke sjekket lønns- og arbeidsvilkår

Innkjøpere har en informasjons- og påseplikt. Det innnebærer at kjøper i kontrakten med renholdsleverandøren skal informere om lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal ha systemer og rutiner for å undersøke at de tilbyr sine ansatte lovlige (allmenngjorte) lønns- og arbeidsvilkår.

I privat sektor svarer 64 prosent at de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene, tre av ti i det offentlige svarer det samme.

Flere i privat sektor kjenner til HMS-kortet

Kjennskapen til HMS-kortet har økt blant private innkjøpere. Det var 45 prosent som kjente til ordningen i 2016, dette har økt til 55 prosent i 2020.

I offentlig sektor svarer fire av ti at de kjenner til ordningen.

Les hele pressemeldingen: Prisen betyr mest ved kjøp av renhold (Arbeidstilsynet, 05.07.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie