(Fafo Østforum, 08.10.19)

Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa

Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte "verftssaken". Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union - The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Målet er blant annet å vise hvordan det har åpnet seg nye muligheter for rekruttering av arbeidskraft på tvers av landegrensene, med påfølgende tilpasning til nasjonale reguleringer i arbeidslivet. Redaktører er Jens Arnholtz og Nathan Lillie.

 

 

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste