Skip to main content
 

Bok om utstasjonering i EU og forandringer i nasjonale institusjoner

  • 10. desember 2019

En ny bok, redigert av Jens Arnholtz og Nathan Lillie, analyserer hvordan EUs regulering av utsendte arbeidere driver institusjonell endring i nasjonale arbeidsmarkedssystemer. Arnholz er forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Les nyhetssaken: Udstationering i EU og forandringer i nationale institutioner (FAOS, 09.12.19)

Boken «Posted Work in the European Union – The Political Economy of Free Movement» er utgitt på Routledge. Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos har skrevet et kapittel om verftssaken.  Østforum omtalte boken da den kom i oktober, se sak nedenfor.

 
Nyhet