NHO Logistikk og Transport, 28.08.20

Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge?

Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge?

Nye EU-regler for veitransport ble vedtatt i juli 2020. For at EU-regelverk skal kunne implementeres i Norge må det først tas inn i EØS-avtalen, og deretter kan norske myndigheter starte sitt regelverksarbeid. Endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører trer trolig i kraft i august 2021. De nye reglene om utstasjonering og endringene i kabotasjereglene gjelder ikke i EU, og dermed også EØS, før februar 2022.

Utfordringen framover blir håndheving, skriver NHO Logistikk og Transport. Statens vegvesen har fulgt utviklingen av regelverket i EU, men er ikke i gang med det norske regelverksarbeidet som vil gjøre reglene gjeldende her hjemme. I praksis vil det si at det heller ikke er helt klart hvordan de nye reglene skal håndheves.

Les hele saken: Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge? (NHO Logistikk og Transport, 28.08.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Samferdselsdepartementet, 27.08.20

Forrige/neste