NHO Logistikk og Transport, 28.08.20

Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge?

Nye EU-regler for veitransport ble vedtatt i juli 2020. For at EU-regelverk skal kunne implementeres i Norge må det først tas inn i EØS-avtalen, og deretter kan norske myndigheter starte sitt regelverksarbeid. Endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører trer trolig i kraft i august 2021. De nye reglene om utstasjonering og endringene i kabotasjereglene gjelder ikke i EU, og dermed også EØS, før februar 2022.

Utfordringen framover blir håndheving, skriver NHO Logistikk og Transport. Statens vegvesen har fulgt utviklingen av regelverket i EU, men er ikke i gang med det norske regelverksarbeidet som vil gjøre reglene gjeldende her hjemme. I praksis vil det si at det heller ikke er helt klart hvordan de nye reglene skal håndheves.

Les hele saken: Når blir EUs mobilitetspakke gjeldende i Norge? (NHO Logistikk og Transport, 28.08.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie