Sarpsborg Arbeiderblad, 04.06.20

Kommentar: – En trygg transportbransje

Kommentar: – En trygg transportbransje

– Den evige kampen for et bedre arbeidsliv har fått en nye seier. Etter flere år med trykk fra fagbevegelsen, de seriøse arbeidsgiverne og Arbeiderpartiet skal tilsynet med arbeidsforholdene i transportbransjen nå styrkes. Selv om Stortingets vedtak er bra, er vi langt fra i mål, skriver stortingsrepresentant (Ap) Arild Grande.

Arbeiderpartiet ønsker flere tiltak: 

Vi vil skjerpe regelverket ytterligere gjennom å innføre solidaransvar for bestillere av transport, noe som betyr at virksomheter som bestiller transport er ansvarlige for sjåførenes lønn.

I tillegg vil vi gjøre tilsynsarbeidet mer effektivt gjennom bedre registrering av hvilke aktører som trafikkerer veiene våre. Stortinget har med Arbeiderpartiet i spissen gjort vedtak om innføring av elektroniske fraktbrev og nå også utredning av et transportørregister.

Danmark har i tillegg skjerpet kabotasjereglene for turbuss - den norske regjeringa vegrer seg fortsatt for å innføre en tilsvarende begrensning, mens turbussbransjen lider.

skriver Arild Grande. Les hele innlegget: En trygg transportbransje (Sarpsborg Arbeiderblad, 04.06.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste