Stortinget, 03.06.20

Endringer i allmenngjøringsloven vedtatt i Stortinget

Endringer i allmenngjøringsloven vedtatt i Stortinget

Stortinget behandlet i forrige uke regjeringens forslag til endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler. Lovendringen skal blant annet legge til rette for en bedre samordning av tilsynsinnsatsen til Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Loven ble vedtatt i går og trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer.

Les hele vedtaket: Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) (Stortinget, 03.06.20)

Relaterte nyheter

Sarpsborg Arbeiderblad, 04.06.20

Forrige/neste