Parat, 03.06.20

– Styrker håndhevelse av regler om innleie, men fortsatt vanskelig for innleide å ta opp saken sin

Parats leder Unn Kristin Olsen mener styrking av håndhevelsen av regler om innleie av arbeidskraft er et riktig skritt på veien, og at bestemmelsene er viktig i kampen mot sosial dumping. Men Olsen mener at arbeidstakerorganisasjonene burde ha anledning til å gå til sak på eget initiativ.

– Det vil fortsatt være vanskelig for den enkelte innleide å ta opp saken sin i frykt for å
miste nåværende og fremtidige engasjement, sier Parat-lederen.

Stortinget vedtok i går å gi Arbeidstilsynets mulighet til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere er oppfylt. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet får tilsvarende myndighet innenfor sine områder.

Les hele saken: Styrker håndhevelse av regler om innleie (Parat, 03.06.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie