FriFagbevegelse, 03.11.21

– Hva er minstelønna i Norge?

Det finnes ikke én lovfestet minstelønn i Norge, men det er likevel allmenngjort minstelønn i ni bransjer for å hindre at arbeidsinnvandrere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt.

I denne artikkelen har FriFagbevegelse laget oversikt over minstelønnssatser i bransjer med tariffavtaler, og satsene i de ni bransjene som har allmenngjort tariffavtale. De har også intervjuet LO-sekretær Trude Tinnlund.

Et åpent arbeids- og tjenestemarked i EU og EØS har de siste 15 årene ført til den største innvandringsbølgen til Norge noensinne. Det innebærer også mer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

trude tinnlund– Et av de viktigste virkemidlene mot dette har vært allmenngjøring av tariffavtaler. Det betyr at partene har avtalt en lovpålagt minstelønn i de bransjene der problemet er størst, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Allmenngjøring av tariffavtaler kom som et svar på økende og grov utnyttelse av spesielt utenlandske arbeidstakere, ifølge Trude Tinnlund.
 
Det finnes ikke én lovfestet minstelønn i Norge, men det er likevel allmenngjort minstelønn i ni bransjer for å hindre at arbeidsinnvandrere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt. Foruten Norge er det bare Finland og Island som har allmenngjøring av tariffavtaler i Norden. Dette skjer kun i bransjer der lønningene har blitt presset på grunn av omfattende bruk av utenlandsk arbeidskraft.

LO, NHO og regjeringen har vært sterkt kritiske til forslaget om en EU-lov om minstelønn for hele arbeidslivet. En lovfestet minstelønn bryter nemlig med et grunnleggende prinsipp i Norden: Nemlig at lønna skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– En lovbestemt minstelønn er kun nødvendig når fagbevegelsen er svak og ikke lenger har makt til å sikre anstendige arbeidsvilkår. Dette ser vi i land sør og øst i Europa, sier Trude Tinnlund.

Les hele artikkelen: Hva er minstelønna i Norge? Her er oversikten (FriFagbevegelse, 03.11.21)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie