Stortingets EU/EØS-nytt, 01.09.21

EU, ESA og EU-domstolen: Hva har skjedd i sommer av relevante saker for Stortingets arbeid

EUs forslag til minstelønnsdirektiv og ESAs reaksjon på Norges innreiserestrikesjoner er blant sakene når Stortingsbiblioteket oppsummerer nye forslag lagt frem i EU, utvalgte pågående saker i EU, samt utvalgte saker knyttet til ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolen.

ESA: sak om norske innreiserestriksjoner som følge av covid-19
ESA med at de norske innreisebegrensningene ikke var i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelighet. Norge besvarte åpningsbrevet 7. juli
Les mer og finn lenker til kilder Hva har skjedd i sommer: ESA og domstolene

Minstelønnsdirektivet og likelønnsdirektivet: status
Det portugisiske formannskapet la i juni fram statusrapporter for behandlingen av forslagene, og de ble diskutert på rådsmøtet 14. juni. Det slovenske formannskapet la fram et kompromissforslag om minstelønnsdirektivet 7. juli. Nyhetsbyrået Agence Europe omtaler kompromisset, og skriver at det i teksten understrekes at nasjonal praksis skal respekteres og at direktivet innfører en harmonisert prosedyre fremfor juridiske forpliktelser. Arbeids- og sosialkomiteen (EMPL) i Europaparlamentet skal stemme over sin rapport i september.
Les mer og finn lenker til kilder: Hva har skjedd i sommer: utvalg av pågående saker i EU

(Stortingets EU/EØS-nytt, 01.09.21)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte seminarer

EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie