FriFagbevegelse, 30.09.21

– Vi sliter med ettervirkningene av 15 år med sosial dumping. Alt for mange arbeidsgivere har gjort seg avhengig av billig utenlandsk arbeidskraft og det er brukt alt for lite ressurser til kompetanseheving for de unge som er på vei ut i arbeidslivet, sier LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad.

Han krever at regjeringen Støre gjennomfører et krafttak mot sosial dumping.

LO, 30.09.21

Vi har klart oss godt gjennom koronakrisen, takket være den norske modellen. Det er nå sterk vekst i norsk økonomi. De fleste har en jobb å til og sysselsettingsveksten tar seg opp, viser en fersk konjunkturrapport fra LO.

Anbud365, 30.09.21

Anbud365 lanserer i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig podkast med anskaffelsesrettslige temaer. Anskaffelsespodden er for deg som jobber med offentlige anskaffelser, eller har interesse for aktuelle og spennende temaer innen anskaffelsesretten.

VG, 30.09.21

På grunn av brexit og pandemien har svært mange utenlandske arbeidere forlatt Storbritannia. De som vasket, redde senger eller håndterte avfall fikk følge av sykepleiere og sykehusleger. Så kom pandemien, og enda flere dro hjem til sitt. Sesongarbeidere hos kalkunprodusenter, tungtransportsjåfører. Langt de fleste som er forsvunnet ut av landet er østeuropeere. Nå er krisen et faktum.

ilaks, 30.09.21

PHARMAQ Fishteq vaksinerer settefisk i Norge, og vaskinerte i år 15 millioner flere fisk enn i fjor.

– Mange fiskeppdrettere slet må å få inn sine vanlige vaksinatører fra utlandet, og særlig fra Polen og Skottland på grunn av innreiserestriksjoner, sier Remy Kristian Oddøy, senior manager for vaksinerings-tjenester i PHARMAQ Fishteq.

FriFagbevegelse, 30.09.21

Statsforvaltaren har allereie nekta éin kommune å krevje at utestadar betaler lovfesta minstelønn for å kunne ha skjenkebevilling. Tvedestrand kan bli den neste.

SSB, 30.09.21

Utenlandske lastebilers transport i Norge var lavere i 2020 enn året før. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge gikk også ned fra 2019 til 2020.

NRK Vestland, 30.09.21

Grunna manglande utanlandsk arbeidskraft, har hotell- og serveringsbransjen trygla om opne grenser. I ei medlemsundersøking frå NHO Reiseliv kjem det fram at om lag halvparten av bedriftene som vanlegvis er avhengig av utanlandsk arbeidskraft, ikkje klarte å erstatta sesongarbeidarar.

FriFagbevegelse, 29.09.21

Reglene for kollektiv søksmålsrett åpnet for at fagforeninger kunne reise søksmål om ulovlig innleie – også uten den innleides samtykke og mot den innleides ønske. Den omstridte ordningen ble avskaffet i 2015, men en ny regjering gir håp.

Fafo Østforum, 29.09.21

Spørsmål til EU-kommisjonen for Holship er basert på selektiv lesning av dommen

Utstasjonerte arbeidstakere har rett til å kreve vertslandets lønn også i en kompetent domstol i hjemlandet, slo EU-domstolen fast i en kjennelse fra i fjor sommer.

Dette er to av sakene i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.

NRK, 29.09.21

For ei drøy veke sidan gjekk Skatteetaten ut med ei trusselvurdering der dei åtvarer om meir arbeidslivskriminalitet og svart arbeid etter gjenopninga av landet. – Lang ventetid på skattekort for utlendingar er ein like stor fare for svart arbeid, meiner Torstein Osborg i Funksjonell AS.

FriFagbevegelse, 29.09.21

Mens Norge har et stortingsvedtak, om enn et knapt et, på at Jernbanepakken skal gjennomføres, har enda ikke Liechtenstein det formelle i orden. Derfor har miniputtstaten, som sammen med Norge og Island utgjør EFTA, tatt forbehold om parlamentets godkjenning.

Total items found: 99

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie