Skip to main content
 

Mindre kjøring med utenlandske lastebiler

30. september 2021

Utenlandske lastebilers transport i Norge var lavere i 2020 enn året før. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge gikk også ned fra 2019 til 2020.

Andre overskrifter i artikkelen om godstransport med lastebil:

  • Svenske biler øker, mens polske biler taper andeler
  • Mindre tredjelandskjøring
  • Lite kabotasje i Norge

Les hele artikkelen: Mindre kjøring med utenlandske lastebiler (SSB, 30.09.21)

 
Nyhet