Lastebiler fra baltiske land og Polen frakter stadig mer over grensen

  • 04. februar 2022

I 4. kvartal 2021 sto norske lastebiler for 31,3 prosent av godstransporten over grensen. Tall fra SSB viser at norske lastebiler dermed økte markedsandelen sammenlignet med 4. kvartal 2020. Samtidig øker de baltiske landene og Polen stadig sine markedsandeler ved transport til og fra Norge.

I 2021 økte markedsandelene med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosentpoeng fra 2020. Baltiskregistrerte godsbiler fraktet 15,6 prosent av godsmengden inn og ut av landet, polskregistrerte 12,4 prosent. De svenske og danske lastebilenes andel gikk ned med henholdsvis 0,7 og 0,2 prosentpoeng til 21,9 og 5,1 prosent fra 2021 til 2020. Sverige er fortsatt størst av utenlandske transportører over norskegrensen, og hadde markedsandelen 21,9 prosent i 2021.

Les hele saken: Lastebiler fra baltiske land og Polen frakter stadig mer over grensen (SSB, 04.02.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie