Skip to main content
 

Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

08. oktober 2020

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske lastebilers andel av transportarbeidet på vei i 2019 var 29,2 prosent mot 29,9 i 2018. Svenske lastebiler kjører flest tonn, mens polske lastebiler kjører flest tonnkilometer.

Det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 8,8 milliarder tonnkilometer. Det er 3,2 prosent mindre enn i 2018.

Svenske lastebiler dominerer i tonn – polske lastebiler kjører flest tonnkilometer

Svenske lastebiler transporterte i alt 3,1 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2019, omtrent det samme som i 2018. Polske lastebiler øker stadig markedsandelen og var med sine 2,6 millioner tonn gods nest størst blant utenlandske lastebiler som kjørte til, fra og i Norge i 2019. Lastebiler fra baltiske land fraktet til sammen 3,3 millioner tonn gods mot 3,2 i 2018.

For transportarbeidet ser bildet litt annerledes ut. Det er polske lastebiler som utfører mest transportarbeid med sine 2,4 milliarder tonnkilometer til, fra og innen i Norge i 2019.

Øker kabotasje i Norge

Fra 2018 til 2019 økte kabotasje med utenlandske lastebiler målt i tonn og tonnkilometer i Norge med henholdsvis 14,7 og 3,3 prosent. Mest kabotasjekjøring i Norge hadde lastebiler fra baltiske land.

Les hele saken: Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler
 (SSB, 08.10.20)

 
Nyhet