Fiskeindustrien: – Ungdommer, vi trenger dere!

Fiskeribladet, 27.03.21

– I en opphetet koronasituasjon har det blåst friskt rundt fiskerinæringa de siste månedene: Hvorfor trenger vi å importere arbeidskraft i en tid med rekordhøy arbeidsledighet i Norge? Svaret på det er veldig enkelt: I deler av landet har vi en industri som har tilgang til råstoffet i bare deler av året, i sesonger. For de aller fleste av oss nordmenn er det ikke attraktivt å ha jobb bare noen måneder av året, selv om lønna er tariffesta og holder et godt norsk nivå, skriver Maiken Johnsen i Cod Cluster.

Tannlegeutdanning: Nederlag og seier for staten i EFTA-domstolen, nå går tannpinen til Høyesterett

Khrono, 31.03.21

EFTA-domstolen har uttalt seg om statens manglende godkjenning av dansk tannlegeutdanning i Norge. Nå skal Høyesterett bore i saken som har betydning langt utover tannlegekontorene.

Noreg kan framleis la varetransportsjåførar ta innreisekarantenen i køyretøy

Fjordabladet / NPK, 30.03.21

EØS-tilsynet Esa gir Noreg grønt lys for å forlengje ordninga der varetransportsjåførar kan gjennomføre innreisekarantenen i køyretøyet.

Koronapandemi og stengte grenser: Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

Norges Bondelag, 30.03.21

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa. Merkostnadene er knyttet til karantene, opplæring av uerfaren arbeidskraft, økt bemanning/redusert effektivitet og kostnader til smittevernstiltak.

LO-Advokatene: Innreiseforbud er en ulovlig restriksjon for yrkesutøvelse

LO-Advokatene, 30.03.21

– Noe av det siste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gjorde, faktisk dagen før han døde, var å presisere overfor Regjeringen hva LO forventer av kompensasjon for EØS-arbeidstakere som står uten tilgang til arbeid på grunn av grensestengingen den 29. januar 2021. Han fikk ikke selv oppleve at dette ble en realitet, og det blir stående som hans siste politiske seier, skriver LO-Advokatene.

Kan få erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter

Landbruks- og matdepartementet, 30.03.21

– Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket slik at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Høgsterett gir grønt lys for EUs jernbanereform

Fjordabladet, 26.03.21

Høgsterett stadfestar at det held med alminneleg fleirtal i Stortinget for å gi samtykke til EUs fjerde jernbanepakke. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kallar det ei viktig avklaring at Høgsterett no har falle ned på same konklusjonen som regjeringa.

– Dette er i tråd med det regjeringa har lagt opp til. No håpar eg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, seier han.

Svar til ESA på innledning av formell sak mot Norge

Arbeids- og sosialdepartementet, 26.03.21

EFTA Surveillance Authority (ESA) åpnet formell sak mot Norge i trygdeskandalen den 25. november. De sendte da et formelt åpningsbrev der norske myndigheter fikk to måneders frist på å fremme sitt syn før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre. Nedenfor finner du lenker til Arbeids- og sosialdepartementets svarbrev 7. januar, oppfølgingsbrev 25. februar, samt 9 vedlegg ettersendt fra NAV.

Sp etterlyser tiltak for å stanse fraflytting fra Nord-Norge

NRK Troms og Finnmark, 26.03.21

– Det er forflytting fra mindre til større steder, i Nord-Norge som i resten av landet. Det er blitt færre arbeidsinnvandrere, og det er ikke lenger fødselsoverskudd i Nord-Norge, sier statsminister Erna Solberg (H). Senterpartiet mener at regjeringen ikke gjør noe for å stanse fraflyttingen fra Nord-Norge.  

Søknadsordning: Unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen

Landbruks- og matdepartementet, 26.03.21

Det er i dag fastsatt forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.

Total items found: 110