Landbruk 24, 31.10.20

– Vi har fått en utvikling fra familiejordbruk til entrepenørjordbruk og vi har fått noen problematisk store potet-, grønnsak – og bærprodusenter. Det er store arealer, mye leiejord, mange lavtlønnede gårdsarbeidere og enda flere sesongarbeidere – flydd inn fra lavinntektsland. Det er ikke ansvarlig å presse bøndene til å bli så store at de blir avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sa Kjersti Hoff da hun innledet på årsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

LO-advokatene, 30.10.20

– Vårt umiddelbare inntrykk av direktivutkastet er at det på flere punkter er langt bedre enn fryktet, skriver LO-advoktene. Stikkord for noen av punktene er: Norges system videreføres, partenes rolle i lønnsdannelsen skal styrkes, allmenngjøringsloven og Tariffnemdas vedtak omfattes ikke, offentlig innkjøp må – jfr direktiv om offentlige anskaffelser – følge landsomfattende avtaler.

LO-kontoret i Brussel, 30.10.20

ELA, European Labour Authority, er ikke blitt det mange fryktet eller håpet. Ett år etter at fagbevegelsen i Danmark og Tyskland har klaget inn saker til ELA, har de ikke foretatt seg særlig mye. De har ikke engang kontaktet de ansatte som mener seg utnyttet.

DinSide, 30.10.20

Med et nytt, nasjonalt ID-kort kommer det også mange nye sikkerhetselementer. Disse skal blant annet gjøre forfalskning vanskelig. Dette er viktige kriminalitetsforebyggende tiltak som bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlige lovbrudd, blant annet arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror.

NHO, 30.10.20

– Vår siste medlemsundersøkelse, etter den siste ukes opptrapping av smitteverntiltakene, viser at krisen er høyst reell, sier NHO. Selv om det er reiselivs-, service- og handelsvirksomheter som gjennomgående oppgir størst negative konsekvenser og påførte kostnader, så blir også mange andre næringer sterkt berørt.

bygg.no, 29.10.20

Veidekke Bygg Oslo er den største byggentreprenøren som så langt har signert etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Initiativet Fair Play fungerer som en varslingskanal for bransjen. – Målet med samarbeidet er å bidra til en mer seriøs næring. Mer spesifikt skal vi og arbeidere på byggeplassene våre tipse Fair Play Bygg om firmaer som kan ha ugler i mosen, sier byggentreprenøren.

bygg.no, 29.10.20

Regjeringen har strammet inn karantenereglene for utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land. Det bekymrer aktører i byggenæringen. – Nå ser vi at smitten øker i en del land vi henter folk fra for å jobbe i Norge, sier statsminister Erna Solberg, og forbereder byggenæringen på at man må tilpasse seg denne situasjonen, og at det vil koste noe mer.

FriFagbevegelse, 29.10.20

EU-kommisjonen sier at den nordiske modellen med kollektive forhandlinger ikke utfordres av forslaget til et nytt direktiv om minstelønn. Det skal gis unntak for medlemsland som i dag ikke har lovfestet minstelønn. Kommisjonen har ikke merket direktivforslaget som EØS-relevant. Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, sier at lovfestet minstelønn derfor er helt uaktuelt i Norge. – Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sier hun.

Matindustrien, 29.10.20

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke er enige i tariffoppgjøret for jordbruk og gartneri, en bransje der det har vært mye støy dette året om lønn og arbeidsvilkår. Partene er enige om å starte arbeidet for bedre lønnsvilkår, bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i grønn sektor, samt bransjeprogram for kompetanseheving.

Folkebladet, 29.10.20

– Myndighetene strammer til, men vil fortsatt ikke innføre obligatorisk koronatest for flypassasjerer som kommer fra «røde» land. Det er vanskelig å forstå. Bare èn av tre av flypassasjerer tar den frivillige testen. Norge trenger arbeidsinnvandrere, og de har gode grunner for å reise til og fra Norge. Men deres bidrag bør være å ta en test ved ankomst, etter krav fra myndighetene, skriver Folkebladet på lederplass.

Total items found: 98

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie