Norsk Bonde- og Småbrukarlag: – Uansvarlig å bli helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Landbruk 24, 31.10.20

– Vi har fått en utvikling fra familiejordbruk til entrepenørjordbruk og vi har fått noen problematisk store potet-, grønnsak – og bærprodusenter. Det er store arealer, mye leiejord, mange lavtlønnede gårdsarbeidere og enda flere sesongarbeidere – flydd inn fra lavinntektsland. Det er ikke ansvarlig å presse bøndene til å bli så store at de blir avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sa Kjersti Hoff da hun innledet på årsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Nytt nasjonalt ID-kort har sikkerhetselementer som vanskeliggjør forfalskning

DinSide, 30.10.20

Med et nytt, nasjonalt ID-kort kommer det også mange nye sikkerhetselementer. Disse skal blant annet gjøre forfalskning vanskelig. Dette er viktige kriminalitetsforebyggende tiltak som bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlige lovbrudd, blant annet arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror.

NHOs medlemsundersøkelse: Strengere karanteneregler og flere smitteverntiltak har sine kostnader

NHO, 30.10.20

– Vår siste medlemsundersøkelse, etter den siste ukes opptrapping av smitteverntiltakene, viser at krisen er høyst reell, sier NHO. Selv om det er reiselivs-, service- og handelsvirksomheter som gjennomgående oppgir størst negative konsekvenser og påførte kostnader, så blir også mange andre næringer sterkt berørt.

Europeisk fagbevegelse mener ELA ikke gjør jobben sin

LO-kontoret i Brussel, 30.10.20

ELA, European Labour Authority, er ikke blitt det mange fryktet eller håpet. Ett år etter at fagbevegelsen i Danmark og Tyskland har klaget inn saker til ELA, har de ikke foretatt seg særlig mye. De har ikke engang kontaktet de ansatte som mener seg utnyttet.

LO-advokatene: EUs minstelønnsforslag er langt bedre enn fryktet

LO-advokatene, 30.10.20

– Vårt umiddelbare inntrykk av direktivutkastet er at det på flere punkter er langt bedre enn fryktet, skriver LO-advoktene. Stikkord for noen av punktene er: Norges system videreføres, partenes rolle i lønnsdannelsen skal styrkes, allmenngjøringsloven og Tariffnemdas vedtak omfattes ikke, offentlig innkjøp må – jfr direktiv om offentlige anskaffelser – følge landsomfattende avtaler.

Veidekke Bygg Oslo signerte samarbeidsavtale om å jobbe mot kriminalitet i byggenæringen

bygg.no, 29.10.20

Veidekke Bygg Oslo er den største byggentreprenøren som så langt har signert etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Initiativet Fair Play fungerer som en varslingskanal for bransjen. – Målet med samarbeidet er å bidra til en mer seriøs næring. Mer spesifikt skal vi og arbeidere på byggeplassene våre tipse Fair Play Bygg om firmaer som kan ha ugler i mosen, sier byggentreprenøren.

Solberg om nye karanteneregler: – Næringen bør være enda mer bekymret for at smitten ikke er under kontroll

bygg.no, 29.10.20

Regjeringen har strammet inn karantenereglene for utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land. Det bekymrer aktører i byggenæringen. – Nå ser vi at smitten øker i en del land vi henter folk fra for å jobbe i Norge, sier statsminister Erna Solberg, og forbereder byggenæringen på at man må tilpasse seg denne situasjonen, og at det vil koste noe mer.

Byggebransjen frykter dagmulkter etter nye koronatiltak

E24, 28.10.20

Utenlandske arbeidere fra røde land må ti dager i karantene før de kan arbeide i Norge. Endringen trer i kraft ved midnatt natt til 31. oktober. Konsekvensene av de nye koronatiltakene kan føre til stopp i fremdriften av flere bygge- og anleggsprosjekt. Bransjen etterlyser forutsigbarhet og midlertidige arbeidstidsordninger.

Nye innreiseregler gir flere arbeidsuker i Norge: – Lenge å være borte fra familien

VG, 29.10.20

For tusener av utenlandske arbeidstagere betyr strengere karanteneregler at periodene i Norge blir lengre. Når skjerpede karantenebestemmelser trer i kraft natt til 31. oktober, vil ledelse og tillitsvalgte trolig bli enige om lengre strekk. De snakker om ti uker om gangen i Norge. – Det blir vanskelig, sier Rimants Jonkus (35) fra Latvia.

EUs minstelønnsforslag: NHO vil arbeide målrettet for at det ikke vedtas et regelverk som griper inn i den norske modellen for lønnsfastsettelse

NHO, 28.10.20

– Det er fint at EU gjør det klart at Norge og andre land som bruker tariffavtaler for å fastsette lønnsnivået ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Men til tross for mange gode elementer inneholder direktivforslaget fra EU noen regler som kan være uheldige.

Total items found: 98