Skip to main content
 

Nytt nasjonalt ID-kort har sikkerhetselementer som vanskeliggjør forfalskning

30. oktober 2020

Med et nytt, nasjonalt ID-kort kommer det også mange nye sikkerhetselementer. Disse skal blant annet gjøre forfalskning vanskelig. Dette er viktige kriminalitetsforebyggende tiltak som bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlige lovbrudd, blant annet arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror.

Nyhet