Skip to main content

Evaluering av treparts bransjeprogram som arbeidsform

Evaluering av treparts bransjeprogram som arbeidsform
Deloitte AS

Rapporten er utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet av Deloitte AS

Publikasjonsår: 2020Relaterte tema