Skip to main content
 Ny veileder fra Difi

Ny veileder fra Difi


Difi har i dag lansert en ny veileder om beste praksis ved oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Se også Difis fagsider om offentlige anskaffelser

(Difi, 25.03.15)
Sosial dumping fra A til Ø

Sosial dumping fra A til Ø

Ei håndbok for tillitsvalgte

2013
Sosial dumping fra A til Y

Sosial dumping fra A til Y

Ei håndbok for tillitsvalgte

2011