Skip to main content
 

Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy

08. februar 2023

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at en vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, for å sikre at norsk maritim industri effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag. Nå har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottatt utredningen av handlingsrommet i EØS-avtalen.

Det er om lag 65 aktive skipsverft i Norge, spredt langs norskekysten, fra nord til sør.

– Jeg har akkurat mottatt denne utredningen, og vil gå gjennom den nøye og vurdere hvordan det best kan følges opp videre. Regjeringen tar de maritime næringenes utfordringer på største alvor og er svært opptatt av hvordan norsk maritim industri effektivt skal kunne konkurrere om offentlige kontrakter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Rapporten fra Menon Economics og Arntzen de Besche Advokatfirma
er tilgjengelig her: Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille kvalitetskrav i anskaffelser av fartøy

Nyhet