Skip to main content
 

– Det må kunne settes krav til sosial profil og verdier uten at EU sitt konkurransetilsyn setter foten ned

  • 10. februar 2023

– I Norge har vi en god sosial profil. Det gjør at selv om vi leier inn arbeidskraft fra utlandet, så har de norske vilkår og norsk lønn, sier Bengt-Olav Berntsen, adm.dir i HAF Power Solutions.

Han er kritisk til at det hittil ikke har vært mulig å stille de samme krav til utenlandske leverandører som myndighetene setter til norske verft og norske leverandører.

Sosiale forhold og arbeidsvilkår var blant flere tema i Menon Economics' rapport «Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille kvalitetskrav i anskaffelser av fartøy», utført på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet.
 
Når det gjelder sosiale forhold og arbeidsvilkår, peker Berntsen på det offentlig anbudet på Havforskningsinstituttets kystforskningsfartøy, der oppdraget gikk til et nederlandsk verft, som et «skrekkeksempel».

– Selv ikke med offentlig korona-støtte var det mulig for noe norsk verft å matche utenlandske verft som ikke trenger å forholde seg til annet enn sine egne HMS-krav, sier han.

Nyhet