Skip to main content
 

Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene?

04. mars 2020

Oslomodellen og forslag til nye seriøsitetsbestemmelser ble debattert på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Det ble i innlegg og debatt referert til en fersk utredning bestilt av KS der juristene konkluderer med at flere av foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket.

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Se relevante lenker om KS-rapporten og seminaret nedenfor.

KS om utredningen

 – Seriøsitetsbestemmelser i offentlige kontrakter anses som et viktig tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen. Vurderingen vil sette rammer for det videre arbeidet med revideringen av seriøsitetsbestemmelsene, skriver KS.

Bakgrunn for utredningen: Fellesforbundet og BNL har tatt initiativ til å reforhandle seriøsitetsbestemmelsene som Fellesforbundet, BNL, Difi og KS ble enige om i 2015. KS har innhentet en juridisk vurdering av om gjeldende og foreslåtte seriøsitetsbestemmelser er lovlige. Konklusjonen er at flere av de foreslåtte endringene er problematiske sett opp mot anskaffelsesregelverket. Les hele saken (KS, 18.02.20)

 
Nyhet