Skip to main content
 

Rettigheter når en EØS-arbeidstaker ikke kan møte på arbeid som følge av innreiserestriksjoner

23. april 2021

Den 8. april 2021 vedtok stortinget å endre folketrygdloven slik at departementet ved forskrift kan pålegge arbeidsgivere til å forskuttere sykepenger fra trygden når en arbeidstaker ikke kan møte på arbeid som følge av innreiserestriksjoner. Den 16. april ble forskriften som pålegger arbeidsgivere å forskuttere kompensasjonen vedtatt. LO-Advokatene redegjør for hva endringene i folketrygdloven innebærer.

I artikkelen besvarer LO-Advokatene følgende spørsmål:

 • Hvilken paragraf i folketrygdloven er endret?
 • Hva innebærer denne endringen?
 • Hvor finnes forskriften?
 • Hvem har rett til sykepenger etter denne forskriften?
 • Hvem kan nektes ytelser?
 • Har man krav på sykepenger om man reiser hjem?
 • Hvor mye har man krav på?
 • Hvorfor kalles det for sykepenger når det ikke forutsettes at man er syk?
 • Fra hvilket tidspunkt har man rett til kompensasjon?
 • Hvordan skal den berettigede gå frem for å få sykepenger?
 • Hva kan den berettigede gjøre når arbeidsgiveren nekter å utbetale?
 • Opptjener man feriepenger for sykepenger etter denne ordningen?
 • Hva hvis arbeidstakeren har tatt ut ferie etter avtale med arbeidsgiver for en periode vedkommende egentlig skulle vært i jobb?

Les hele saken: Rettigheter når en EØS-arbeidstaker ikke kan møte på arbeid som følge av innreiserestriksjoner  (LO, 21.04.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet