Landbruks- og matdepartementet, 01.04.20

Regjeringen gjør det mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Koronasituasjonen fører til at mange utenlandske sesongarbeidere i landbruket har problemer med å komme seg til Norge. Landbruket trenger arbeidskraft, samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt. Det innføres derfor en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri.

Dette ordningen er et av flere tiltak som vil bidra til å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket. Andre tiltak:

Les hele saken: Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket (Landbruks- og matdepartementet, 01.04.20)

Se også:

Gjør det lettere for permitterte å jobbe på gård. Arbeidsledige og permitterte skal slippe å tape dagpenger om de tar seg jobb i landbruket. – Svært positivt for næringen, mener Bondelaget. (NRK Rogaland, 01.04.20)

Relaterte temaer


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie