Regjeringen, 30.03.20

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri. For nå har regjeringen revidert forskriften fra 15. mars om bortvisning av utledninger. – Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Les hele saken: Innreisemuligheter for EØS-borgere (Regjeringen, 30.03.20)

Se også:  G-07/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (Regjeringen, 30.03.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

NRK Vestfold og Telemark, 06.04.20
Justis- og beredskapsdepartementet, 09.04.20
Justis- og beredskapsdepartementet, 14.04.20

Forrige/neste