(Regjeringen, 24.03.20)

Fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere: midlertidige endringer i utlendingsforskriften trådte i kraft i dag

Fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere: midlertidige endringer i utlendingsforskriften trådte i kraft i dag

En midlertidig oppmykning av reglene om fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere vil avhjelpe mangelen på arbeidskraft i sesongbaserte næringer innenfor gjeldende regler om karatenekrav og innreiserestriksjoner.

Bestemmelsen gis virkning fra og med 24. mars 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020. Departementet kan treffe vedtak om opphevelse tidligere. Endringene i forskriften trer i kraft straks og gis anvendelse for alle søknader som er til behandling, samt nye søknader.

Utdrag fra endringene – ny midlertidig § 6-3a

  • Ny § 6-3a i utlendingsforskriften (utf.) gir i en begrenset periode adgang til å gi fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere som allerede er i Norge, selv om den samlede oppholdstiden vil overskride seks måneder.
  • Den nye bestemmelsen fastsetter at fornyet tillatelse etter denne paragrafen bare kan gis til arbeidstakere som oppholder seg i Norge og som har eller har nylig hatt oppholdstillatelse etter utf. § 6-3. Tillatelse kan gis selv om søkerens samlede oppholdstid vil overskride begrensningen på seks måneder i utf. § 6-3.
  • Det gjøres unntak fra kravet i § 10-2 om personlig fremmøte hos politiet for søknader om fornyelse etter denne bestemmelsen.

Les rundskrivet: Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere under Covid-19 pandemien (Regjeringen, 24.03.20)

 

Se også: Forskrift om midlertidig endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere under covid-19-pandemien) (Lovdata, 24.03.20)

Relaterte nyheter

(Landbruk 24 / Norges Bondelag, 19.03.20)

Forrige/neste