Skip to main content
 

99 000 jobber blant personer på korttidsopphold

  • 25. mars 2020

Blant de 2,9 millioner jobbene i Norge i 4. kvartal 2019 var det i underkant av 99 000 jobber blant lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Den klart største andelen var fra EU-land i Øst-Europa (63,9 prosent) og Norden (23,2 prosent). Konjunkturutsatte næringer som bygg og anlegg, bemanningsbransjen og industrien sysselsetter om lag 62,5 prosent av de 99 000. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utdrag fra artikkelen Hvor mange jobber er det i Norge? (SSB,25.03.20):

Lønnstakere på korttidsopphold (ikke-bosatte) i Norge er personer som ikke er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret (kriteriet er at man forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge, men midlertidige endringer i utlendingsforskriften ble innført 24.03.2020), og omfatter blant annet personer som pendler til Norge for lengre eller kortere periode av gangen. Det betyr at selv om man er på korttidsopphold, kan man arbeide i Norge i flere år.

Denne gruppen vil kunne bli påvirket av strengere grensekontroll og karantenebestemmelser, samt at flere land har innført restriksjoner på reiser. Det er også en bekymring for at dette kan påvirke landbrukets tilgang på sesongarbeidere. Dette er desseuten en gruppe som i stor grad påvirkes av endringer i konjunkturene, jf. Bakke (2018).

Tallene fra SSB viser at lønnstakere på korttidsopphold arbeider særlig i konjunkturutsatte næringer som bygge- og anleggsvirksomhet (26,6 prosent), forretningsmessig tjenesteyting (24,2 prosent) og industri (11,7 prosent). Forretningsmessig tjenesteyting omfatter i hovedsak utleie av arbeidskraft.

Les artikkelen: Hvor mange jobber er det i Norge? (SSB, 25.03.20)

 
Nyhet