Skip to main content
 

Nytt faktaflak fra Østforum: Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa

26. april 2023

Organisasjonsgraden blant bosatte arbeidsinnvandrere fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (på omtrent 24 prosent) er betydelig lavere enn den norske organisasjonsgraden sett under ett (rundt 50 prosent).

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum, kan du lese om noen av hovedårsakene til hvorfor det er sånn, og om hvordan faktorer som forskjeller mellom sektorer og botid i Norge påvirker organisasjonsgraden.

 
Nyhet