Nytt faktaflak fra Østforum: Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa

  • 26. april 2023

Organisasjonsgraden blant bosatte arbeidsinnvandrere fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (på omtrent 24 prosent) er betydelig lavere enn den norske organisasjonsgraden sett under ett (rundt 50 prosent).

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum, kan du lese om noen av hovedårsakene til hvorfor det er sånn, og om hvordan faktorer som forskjeller mellom sektorer og botid i Norge påvirker organisasjonsgraden.

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie