Skip to main content
 

Ny studie: Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

  • 17. april 2020

En forskergruppe med deltakere fra Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og NAV har analysert oppdaterte registerdata med informasjon om alle nye søknader om dagpenger i perioden 2. - 22. mars 2020. Rapporten «Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen» viser at koronakrisen rammer bredt, men skjevt: Risikoen for oppsigelse eller permittering er klart større for arbeidstakere med lav inntekt, lav utdanning, og lavinntekts familiebakgrunn. Innvandrere er mer utsatt enn norskfødte.

Les hele saken: Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt (SSB, 27.03.20)

Relaterte temaer

 
Nyhet