Skip to main content

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen

Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen
Frischsenteret: Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed og Oddbjørn Raaum. SSB: Trond Vigtel. NAV: Gaute Eielsen

Denne studien er gjennomført på mindre enn 72 timer etter utlån av data fra NAV og SSBB. Det tas forbehold om mulige feil og uklarheter.

Oslo, 27.3.2020

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter