Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

I rapporten drøftes ulike tiltak som kan tenkes innføres for å forebygge og bekjempe problemene – deriblant allmenngjøring av tariffavtale, HMS-kort, holdningskampanjer og styrket samarbeid på tilsynssiden.

Kartleggingen er basert på litteraturstudie, intervju, spørreundersøkelser besvart av forbrukere og virksomheter og registerdata.

Les sammendrag og/eller hele rapporten «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen»  (SØA, 16.09.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie