Skip to main content
 

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

16. september 2020

Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

I rapporten drøftes ulike tiltak som kan tenkes innføres for å forebygge og bekjempe problemene – deriblant allmenngjøring av tariffavtale, HMS-kort, holdningskampanjer og styrket samarbeid på tilsynssiden.

Kartleggingen er basert på litteraturstudie, intervju, spørreundersøkelser besvart av forbrukere og virksomheter og registerdata.

Les sammendrag og/eller hele rapporten «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen»  (SØA, 16.09.20)

 
Nyhet