Skip to main content
 

Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter

22. desember 2020

Regjeringen la mandags ettermiddag frem et forslag om å etablere en egen godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Virke Servicehandel mener godkjenningsordningen kan bidra til å redusere det svarte markedet for bilvask med flere hundre millioner kroner per år.

Det svarte markedet for bilvask er ifølge en fersk beregning gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse Bil anslått til å utgjøre i overkant av 200 millioner kroner per år.

Sammen med Fellesforbundet, Norges Bilbransjeforbund, Spekter, Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen har Virke Servicehandel gjennom Bransjeprogram Bil jobbet aktivt for å få på plass en godkjenningsordning for bilvask. Leder av Virke Servicehandel Iman Winkelman er meget fornøyd med at regjeringen nå sender et konkret forslag til godkjenningsordning på høring.

Les hele pressemeldingen: Kan bli straffbart å kjøpe bilvask fra ikke-godkjente virksomheter (Virke / NTB Info, 22.12.20)

 

 

 
Nyhet