Innspillshøring 1. mars: tiltak for arbeidsinnvandrere og gründere fra tredjeland

  • 28. februar 2022

Venstre har nylig fremmet et representantforslag på Stortinget om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge. I den forbindelse inviterer Venstres stortingsgruppe og IKT-Norge med dette inn til en felles innspillshøring knyttet til denne problematikken 1. mars kl 13-15.

Høringen er først og fremst rettet mot hvilke hindre, utfordringer og problemer både gründere, investorer og etablerte selskaper opplever og hvordan vi kan gjør Norge mer attraktiv i den internasjonale konkurransen om arbeidstakere med kompetanse som det er stor etterspørsel etter.

Les hele saken: Enklere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge (IKT-Norge, 28.02.22)

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie