Skip to main content
 

«I count» – Kartlegging av bostedsløse EU-migranter

31. mai 2023

Kirkens Bymisjon har gjennomført en kartlegging av bostedsløse EU-migranter som oppholder seg i Oslo.

Hvor kan jeg sove i natt? Spørsmålet preger mange menneskers dagligliv og stilles med alvor hver dag på kafeer og tiltak der EU-migranter kommer.

Etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har flere europeere kommet til landet for å søke inntekt. En del av dem er fattige personer som mangler et fast sted å bo. Noen av dem kommer for å se etter jobb, noen har kortvarige arbeidskontrakter, noen skaffer inntekt fra gateaktiviteter som flaskepanting, tigging eller magasinsalg. De mest synlige i bybildet er romer fra Romania.

Konkrete tall på omfanget og mer kunnskap om hvem de er, er et viktig kunnskapsgrunnlag for å forbedre ulike tilbud til gruppa og gi tyngde bak politiske krav.
        

Nyhet