Spørsmål om inkludering av arbeidsinnvandrere fra EU i det norske velferdssystemet

  • 26. mai 2023

På bakgrunn av Kirkens Bymisjons kartlegging "I count", spør Oline Kjerstad (SV) arbeids- og inkluderingsministeren hvordan hun vil sørge for at arbeidsinnvandrere fra EU inkluderes i det norske velferdssystemet.

Kjerstad vektlegger at vi i Norge har en relativt stor gruppe arbeidsinnvandrere fra EU som er spesielt utsatt for a-krim og sosial dumping. 

Kirkens Bymisjon påpeker at en stor andel av denne gruppa er bostedsløse, mens andre er innkvartert av arbeidsgiver under dårlige forhold.

Norske velferdstjenester er i stor grad tilknyttet bosted, dermed faller mange av EU-immigrantene utenfor. For en del resulterer dette i begrenset tilgang på velferdstjenester.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie