Skip to main content
 

Forslag til ny anskaffelseslov: Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

22. mai 2024

Næringsminister Cecilie Myrseth fikk 16. mai overlevert siste utredning fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Utvalget foreslår blant annet hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredskap.

I første delutredning foreslo utvalget en ny struktur for anskaffelsesregelverket, og tydelige krav til grønn omstilling og sosial bærekraft.

I andre delutredning foreslår utvalget hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredksap. I tillegg foreslår utvalget endringer i reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. Andre utredning sendes på tre måneders offentlig høring. Høringsfrist: 16.08.2024. Alle kan sende inn høringssvar. Høringen finner du her.

Nyhet