Skip to main content

Ny lov om offentlige anskaffelser — Andre delutredning

Ny lov om offentlige anskaffelser — Andre delutredning

NOU 2024: 9

Anskaffelsesutvalget

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022.

Avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 2024

Publikasjonsår: 2024Relaterte nyheter

  • Relaterte tema

    Relaterte publikasjoner