Skip to main content
 

Opptak fra 3. mars, Fafo Østforum seminar: En skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

03. mars 2020

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret. NTAES-lederen og finansbyråden var blant innlederne. 

Utgangspunktet for seminaret var en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). På seminaret ble det innlegg fra, og samtale mellom Jørgen Steen (leder for NTAES), Line Eldring (avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet), Jørgen Leegaard (direktør for samfunnspolitikk i BNL) og Einar Wilhelmsen (finansbyråd (MDG) i Oslo kommune).

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Seminarprogram og presentasjoner (pdf) finner du på seminarnettsiden

Nedenfor finner du lenke til relevante temasider og den nye NTAES-rapporten.

 
Nyhet