Skip to main content
 

EU enige om veipakke – strengere kabotasje

12. desember 2019

Natt til torsdag kom EU-landene til enighet om en ny mobilitetspakke. Tre kabotasjeturer i løpet av sju dager vil være som i dag, men deretter følger krav om å være ute av landet i fire etterfølgende døgn. I tillegg må sjåfører  vende tilbake til sitt hjemland minst hver tredje uke og lastebilen hver åttende uke.

Flere krav:

  • smart fartsskriver for at kjøretøyets virksomhet lett skal kunne kontrolleres, både kjøre- og hviletider og i hvilket land kjøretøyet har oppholdt seg.
  • generell allmenngjøring – lønns- og arbeidsvilkår i henhold til det landet de kjører i ved kabotasjekjøring og kombinerte transporter

Avtalen er ikke endelig spikret, men forventes å bli som forespeiles. Flere detaljer kan da også bli kjent.

Les hele artikkelen: De nye kabotasjereglene er klare (MT Logistikk, 12.12.19)

 
Nyhet