Skip to main content
 

Den grenseløse arbeidskraften

  • 28. april 2022

Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe, skriver Christoffer Berge, Leif Andreassen og Tonje Køber i en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I artikkelen ser de på hvordan utviklingen i sysselsettingen av utenlandske pendlere har vært sammenliknet med arbeidsinnvandrere, samt hvilken betydning koronapandemien har hatt for denne utviklingen.

I 2021 utgjorde utenlandske pendlere om lag 5 prosent av alle sysselsatte, mens tilvarende tall for arbeidsinnvandrere i 2020 var omtrent 6 prosent. Utenlandske pendlere, som har en mindre formell tilknytning til Norge enn bosatte arbeidsinnvandrere, er særlig utsatt for konjunktursvinger.

Les hele artikkelen: Den grenseløse arbeidskraften (SSB analyse 2022/4)

 
Nyhet