SSB, 28.04.22

Den grenseløse arbeidskraften

Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe, skriver Christoffer Berge, Leif Andreassen og Tonje Køber i en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I artikkelen ser de på hvordan utviklingen i sysselsettingen av utenlandske pendlere har vært sammenliknet med arbeidsinnvandrere, samt hvilken betydning koronapandemien har hatt for denne utviklingen.

I 2021 utgjorde utenlandske pendlere om lag 5 prosent av alle sysselsatte, mens tilvarende tall for arbeidsinnvandrere i 2020 var omtrent 6 prosent. Utenlandske pendlere, som har en mindre formell tilknytning til Norge enn bosatte arbeidsinnvandrere, er særlig utsatt for konjunktursvinger.

Les hele artikkelen: Den grenseløse arbeidskraften (SSB analyse 2022/4)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie