SSB, 09.06.22

Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge økte fra 2 prosent i 2003 og til 8 prosent i 2020. Viken er fylket der andelen er høyest, noe som kan henge sammen med at det er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Overskrifter i saken er:

  • Nesten en av fem jobbinnvandrere i bygg- og anlegg
  • Bygg- og anlegg på Østlandet har mye utenlandsk arbeidskraft
  • Verft-kommuner har mange jobbinnvandrere
  • Antallet svenske pendlere har avtatt
  • Flest fra Polen i forretningsmessig tjenesteyting

Les hele saken: Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft (SSB, 09.06.22)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie