Skip to main content
 

28. februar, Fair Play Bygg Oslo og omegn årskonferanse 2024

27. februar 2024

Arbeidslivskriminalitet i byggenæringa er temaet, og Fair Play Bygg Oslo og omegn skal presentere rapporter om akrim i 2023 og vise fram utvalgte saker. De vil også se på veien videre i a-krimarbeidet og hva som blir viktige saker å jobbe med i 2024.

Konferansen holdes onsdag 28. februar kl. 11.00–15.30 på Kuben videregående skole i Oslo.
Konferansen strømmes live på YouTube.

Program og mer informasjon

Årsrapport 2023 – Fair Play Bygg

Nyhet